iniekcja krystaliczna

Iniekcja Krystaliczna i ciśnieniowa w hydroizolacji

Iniekcja krystaliczna fundamentów i ścian.

Zawilgocenie murów to bardzo niekorzystne zjawisko, które może doprowadzić do poważnego uszkodzenia całego obiektu budowlanego. Zwykle za ten stan rzeczy odpowiada podsiąkanie wód z gruntu. Na szczęście, wbrew pozorom osuszenie murów bez konieczności odkopywania fundamentów jest możliwe. Wystarczy sięgnąć po sprawdzoną metodę, jaką jest iniekcja krystaliczna. Warto dowiedzieć się więcej na jej temat.

Skontaktuj się

Nasz zespół doradzi i wykona usługę.

Porozmawiaj ze specjalistą

Skontaktuj się
Spis treści
1. Iniekcja krystaliczna – najważniejsze informacje 2. Najważniejsze zalety iniekcji krystalicznej 3. Iniekcja budowlana krok po kroku 4. Preparaty wykorzystywane przy iniekcji ciśnieniowej 5. Iniekcja krystaliczna – najważniejsze informacje

Iniekcja krystaliczna – najważniejsze informacje

Iniekcja krystaliczna to zabieg polegający na zrobieniu małych otworów w ścianie i umieszczeniu tam specjalnych preparatów, mających za zadanie chronić mury przed przesiąkaniem przez nie wilgoci. Omawiana metoda służy zatem uszczelnieniu porów i kapilarów, co powoduje całkowite odcięcie wilgoci z gruntu. Jej największą zaletą jest łatwość zastosowania. Iniekcja ciśnieniowa przebiega szybko i sprawnie. Co najistotniejsze, w jej przypadku nie występuje konieczność odkopywania murów i wykonywania izolacji od zewnątrz.

Warto mieć świadomość, że iniekcja krystaliczna jest stosunkowo nową techniką osuszania murów. Jej podstawowe założenia zostały opracowane w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Początkowo znajdowała ona zastosowanie głównie przy osuszaniu zabytkowych budowli wzniesionych z cegły murowanej. Obecnie powszechnie wykorzystuje się ją także w budownictwie jedno- i wielorodzinnym.

Odtworzenie izolacji poziomej - iniekcja

Odtworzenie izolacji poziomej – iniekcja

Najważniejsze zalety iniekcji krystalicznej

Do bardzo ważnych walorów iniekcji ciśnieniowej zalicza się skuteczność działania oraz bezpieczeństwo zastosowania. Metodę tę wyróżnia także uniwersalność zastosowania. Można ją z powodzeniem wykorzystywać do ochrony przed wilgocią ścian wykonanych z rozmaitych surowców i o różnej grubości. 

Za skorzystaniem z omawianej techniki osuszania murów przemawia także relatywnie niska cena zabiegu. Preparaty iniekcyjne można nabyć bardzo tanio. To też przekłada się na obniżone koszty inwestycji. Dodatkowo warto uświadomić sobie, że wspomniane specyfiki są nietoksyczne i przyjazne dla człowieka i środowiska naturalnego.

Iniekcja budowlana krok po kroku

Iniekcja krystaliczna jest łatwa w przeprowadzeniu. Mimo wszystko zadanie jej wykonania najlepiej powierzyć profesjonalistom zatrudnionym przez naszą firmę. Dysponują oni bowiem rozległą wiedzą i odpowiednimi kompetencjami do przeprowadzania tego typu zabiegów. 

Cały proces zazwyczaj rozpoczyna się od odpowiedniego przygotowania podłoża. Na tym etapie ściany poddaje się dokładnemu oczyszczeniu z przesiąkniętych wodą powłok malarskich i tynków. Zazwyczaj mury wykuwa się do około 80 cm ponad linią zawilgocenia. Po gruntownym przeczyszczeniu spoin i ubytków wypełnia się je spreparowaną wcześniej masą szpachlową.

W dalszej kolejności można przejść do wywiercenia w ścianie otworów. Średnica wykonanych odwiertów powinna oscylować na poziomie około 2 cm. Poszczególne dziury muszą być rozmieszczone mniej więcej w odległości około 12 cm od siebie. Powinny one przebiegać w jednej, równoległej do poziomu posadzki linii. Przy silniejszych zawilgoceniach zaleca się wykonanie dodatkowych otworów w odległości około 10 cm nad wcześniej zrealizowanymi odwiertami.

Po zrobieniu otworów trzeba pomyśleć o ich wypełnieniu właściwym preparatem izolacyjnym. Najpierw odwierty nawilża się wodą, a następnie aplikuje się płyn do iniekcji. Zaprawę krystalizującą wstrzykuje się pod ciśnieniem w wykonane dziury aż do całkowitego nasączenia ścian. Potem zazwyczaj stosuje się gęstszą mieszankę do zaślepienia otworów. Następnie całość poddaje się szpachlowaniu.

Blokada przeciwwilgociowa z reguły powstaje w ciągu około tygodnia od przeprowadzenia zabiegu iniekcji ciśnieniowej. W tym czasie znajdujący się w mieszance aktywator krzemianowy penetruje ściany za pomocą dyfuzji. Natomiast pochodzące z cementu portlandzkiego jony wapniowe wytrącają nierozpuszczone związki w kapilarach. Warto mieć świadomość, że prawidłowo przeprowadzona iniekcja budowlana zapewnia efektywną ochronę murów przed wilgocią na okres około 10 do 15 lat.

Preparaty wykorzystywane przy iniekcji ciśnieniowej

Iniekcję krystaliczną wykonuje się przy użyciu specjalistycznych preparatów, do których zalicza się silikony, krzemiany oraz żywice akrylowe. Środki te na ogół bazują na substancjach zdolnych do głębokiego przenikania w materiały budowlane przy wykorzystaniu zasady wyrównywania stężeń. Specyfiki te po zaschnięciu ulegają krystalizacji. W jej trakcie preparat uszczelniający przenika równomiernie wokół poczynionych odwiertów.

Właściwie dobrane środki uszczelniające odgrywają istotną rolę przy wykonywaniu zabiegów iniekcji budowlanej. Jednak trzeba także pamiętać o zastosowaniu odpowiednio dobranego sprzętu. W specjalistyczne urządzenia wyposażona jest nasza firma. Zatrudniamy też profesjonalną i doświadczoną kadrę, która doskonale wie, jak posługiwać się tego rodzaju sprzętem.

Osoby, które chcą dowiedzieć się więcej na temat iniekcji ciśnieniowej, serdecznie zapraszamy do nawiązania kontaktu telefonicznego lub mailowego z naszymi sprzedawcami. Z przyjemnością odpowiedzą oni na każde pytanie dotyczące oferowanych przez firmę usług.

Iniekcja krystaliczna – najważniejsze informacje

Iniekcja krystaliczna to metoda uszczelniania ścian, która polega na wprowadzeniu specjalnych preparatów do otworów w murze w celu zapobieżenia przesiąkaniu wilgoci. Metoda ta jest łatwa w zastosowaniu i nie wymaga odkopywania fundamentów ani wykonywania izolacji zewnętrznej.

Główne zalety iniekcji krystalicznej to skuteczność działania, uniwersalność zastosowania oraz niska cena. Metoda ta może być stosowana do różnych rodzajów ścian i zapewnia trwałą ochronę przed wilgocią. Preparaty iniekcyjne są nietoksyczne i przyjazne dla środowiska.

Proces iniekcji krystalicznej zazwyczaj rozpoczyna się od oczyszczenia powierzchni muru i wypełnienia ubytków masą szpachlową. Następnie wykonywane są otwory w ścianie, do których wstrzykuje się preparat izolacyjny pod ciśnieniem. Po zakończeniu iniekcji otwory są zamykane i całość jest szpachlowana.

Ważne jest, aby iniekcję krystaliczną przeprowadzać przy użyciu specjalistycznych preparatów, takich jak silikony, krzemiany lub żywice akrylowe. Te substancje penetrują ściany i uszczelniają porowate struktury. Efektywna iniekcja krystaliczna zapewnia ochronę murów przed wilgocią przez około 10 do 15 lat.

Skontaktuj się

Nasz zespół doradzi i wykona usługę.

Porozmawiaj ze specjalistą

Skontaktuj się

Najnowsze wpisy