hydroizolacja zabytków

Hydroizolacja zabytków

Osuszanie zabytków, muzeów, kościołów i kaplic

Wilgoć to jedno z największych zagrożeń dla budynków, a prace naprawcze w obiektach zabytkowych stanowią nie lada wyzwanie. Można wyróżnić wiele przyczyn powstawania zawilgocenia. Znaczenie ma między innymi poziom wód gruntowych czy ukształtowanie terenu. Aby nie dopuścić do kosztownych, często nieodwracalnych zniszczeń, warto zadbać o odpowiednią izolację pionową i poziomą budynku. To również jeden z etapów wykonywania renowacji w obiektach zabytkowych. Izolacje te mają za zadanie przede wszystkim zabezpieczyć budynek przed wilgocią podciąganą z gruntu, wodami gruntowymi i naporowymi. 

Skontaktuj się

Nasz zespół doradzi i wykona usługę.

Porozmawiaj ze specjalistą

Skontaktuj się
Spis treści
1. Specjaliści od hydroizolacji budynków zabytkowych 2. Hydroizolacja zabytkowego budynku - dlaczego warto? 3. Osuszanie kościoła, kaplicy lub muzeum 4. Diagnoza stanu budynku zabytkowego i sakralnego 5. Budynek zabytkowy i jego historia 6. Odtworzenie izolacji poziomej i Iniekcja krystaliczna 7. Izolacje kurtynowe i strukturalne 8. Wybór odpowiedniej izolacji 9. Wykonanie izolacji w zabytkowej pijalni wód

Specjaliści od hydroizolacji budynków zabytkowych

Jeśli szukasz zespołu fachowców, który krok po kroku wykonuje osuszanie oraz hydroizolacje zabytkowego obiektu, skontaktuj się z nami! Wykonujemy izolacje przeciwwodne wszystkim elementów konstrukcyjnych: fundamentów, piwnic, ścian, balkonów czy tarasów. Zajmujemy się osuszaniem poszczególnych elementów budynków oraz zabezpieczamy je przed szkodliwym działaniem wody. Nasze prace rozpoczynamy od przygotowania szczegółowego planu działań dostosowanego do potrzeb użytkowników i konstrukcji samego obiektu. Następnie przeprowadzamy wnikliwą analizę bieżącej sytuacji, a następnie wykonujemy wszystkie niezbędne prace – sprawnie i kompleksowo. Ponadto, wszystkie prace odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wykorzystaniem najlepszych jakościowo materiałów i w ramach gwarancji.

Hydroizolacja zabytkowego budynku - dlaczego warto?

Brak izolacji przeciwwodnej lub nieprawidłowo wykonana hydroizolacja może bardzo szybko doprowadzić do przenikania wody do pomieszczeń w domu, a nawet naruszenia konstrukcji całego budynku. Nie dość, że woda przenikająca z gruntu sama stanowi zagrożenie, to w dodatku jest ona środowiskiem sprzyjającym do rozwoju grzybów czy pleśni, które mają destrukcyjny wpływ na kondycję murów. Nasiąknięcie ścian czy fundamentów wodą może powodować bardzo kosztowne uszkodzenia, a nawet nieodwracalne zmiany w konstrukcji całego obiektu. W przypadku wilgoci kluczowa jest wczesna reakcja.

Osuszanie kościoła, kaplicy lub muzeum

Wśród nieinwazyjnych metod osuszania budynków możemy wyróżnić: osuszanie gorącym powietrzem, osuszanie absorpcyjne, osuszanie kondensacyjne czy osuszanie mikrofalowe. Kluczowe jest tu zadbanie o odpowiednią wentylację. Mury obiektów zabytkowych wysychają dzięki podniesieniu temperatury wewnątrz pomieszczenia z jednoczesnym zapewnieniem odpowiedniej wentylacji. Wybierając odpowiednią metodę, efekt całkowitego osuszenia murów można uzyskać nawet w kilka tygodni. 

 

Osuszanie mikrofalami to najszybsza, a zarazem bardzo skuteczna metoda dostępna na rynku. Co więcej nie ingeruje w konstrukcję budynku. Mikrofale świetnie sprawdzają się w starych, zabytkowych budynkach o bardzo wysokim wskaźniku wilgotności. To bezpieczna, bezinwazyjna i szybka metoda, która nie generuje hałasu. 

 

Osuszanie absorpcyjne to metoda polegająca na odbieraniu wody z zawilgoconych przegród przez wcześniej osuszone powietrze. Wilgotne powietrze trafia do osuszacza, a osuszone powietrze trafia do pomieszczenia. 

 

 

Osuszanie elektroosmozą doskonale sprawdza się w zabytkowych budynkach. ElektroAqua to innowacyjne i bezprzewodowe urządzenie elektryczne, emitujące fale elektromagnetyczne o określonych parametrach. Nadmiar wody, zamiast nadal piąć się w górę, zostanie skierowany ku ziemi.

Diagnoza stanu budynku zabytkowego i sakralnego

Mając w planach przeprowadzenie renowacji obiektu zabytkowego i wykonania izolacji przeciwwodnej, należy rozpocząć działania od ogólnej analizy stanu budynku. Przede wszystkim, konieczne jest zbadanie wilgotności oraz temperatury panującej w poszczególnych pomieszczeniach. Warto również zweryfikować wilgotność ścian fundamentowych, zbadać rodzaj gruntu i zmierzyć poziom wód gruntowych występujących na tym terenie. 

 

Kolejnym etapem jest analiza całej konstrukcji zabytkowego budynku: z góry do dołu lub na odwrót. Należy sprawdzić, z jakim rodzajem muru mamy do czynienia oraz określić grubość poszczególnych ścian. Bardzo ważne, by na tym etapie zlokalizować wszystkie rysy i uszkodzenia. Należy dokładnie sprawdzić położenie fundamentów oraz poddać ocenie istniejącą dotychczas izolację. 

 

Szczegółowa diagnoza stanu całego budynku jest niezbędna do rozpoczęcia prac naprawczych. 

Budynek zabytkowy i jego historia

Przystępując do renowacji i hydroizolacji zabytkowego budynku, potrzebna jest wiedza dotycząca dotychczasowej izolacji. Aby przygotować adekwatny kosztorys oraz dokładny plan działania, należy wiedzieć, czy ściany obiektu posiadają izolację pionową. Jeśli właściciel nie posiada takiej wiedzy, konieczne jest wykonanie odkrywki. Jeżeli ściany budynku nie posiadają izolacji poziomej, dla pełnego zabezpieczenia konstrukcji konieczne jest jej wykonanie. 

Odtworzenie izolacji poziomej i Iniekcja krystaliczna

Jedną z metod wykonywania izolacji poziomej ścian jest iniekcja krystaliczna, która polega na wykonaniu licznych otworów w murach budynku w częstotliwości co 10-15 cm. Do otworów wprowadzane są specjalne preparaty hydrofobowe, które tworzą barierę nieprzekraczalną dla wilgoci. Środki te nie wpływają negatywnie ani na strukturę, ani na wygląd murów. Dzięki wykonaniu iniekcji krystalicznej, do ściany nie dociera już żadna wilgoć. Należy jednak pamiętać o tym, że proces schnięcia ścian zależy od ich grubości oraz warunków (np. temperatury). W skrajnych przypadkach może on trwać nawet kilka miesięcy. 

Izolacje kurtynowe i strukturalne

Iniekcja kurtynowa może być stosowana przy uszczelnianiu ścian i podłóg piwnic, kanałów czy tuneli. To metoda, którą wdraża się wówczas, gdy określonego elementu budowlanego nie da się naprawić metodami tradycyjnymi lub w sytuacji, kiedy odsłonięcie obiektu wiąże się z niewspółmiernie dużymi nakładami i kosztami. Stosuje się ją między innymi przy częściowych podpiwniczeniach budynku. W praktyce polega ona na wywierceniu siatki otworów w obiekcie uszczelnianym. Przewierty wykonuje się od wewnątrz przegrody, na wskroś elementu i na wtłoczeniu za przegrodę np. preparatu na bazie bentonitu na styku z gruntem. Materiał ten tworzy kurtynę, która ma chronić obiekt przed przenikaniem wody w przegrodę. Niewątpliwymi zaletami tej mody są: wysoka efektywność oraz stosunkowo niski koszt wykonania. 

 

Jeśli chodzi o iziekcję strukturalną, stosuje się ją przy obciążeniu wodą pod ciśnieniem lub wilgocią gruntową. To wielokrotnie powtórzona izolacja pozioma z przesunięciem o połowę rozstawu odległości pomiędzy otworami. Głębokość otworów wynosi około 90% grubości ściany. Podczas wykonywania tego rodzaju izolacji należy pamiętać, że ciśnienie iniektu nie może uszkodzić ściany. Iniekcja strukturalna również jest bardzo skuteczna i stosunkowo tania. 

 

Wybór odpowiedniej izolacji

Istnieje co najmniej kilka czynników, które powinno się brać pod uwagę, wybierając metodę hydroizolacyjną. Zależy ona między innymi od stanu technicznego ścian, wysokości wód gruntowych czy rodzaju gruntu, na którym został zbudowany budynek. W przypadku hydroizolacji stosowanych w gruncie, izolację przeciwwodną można wykonać przy użyciu materiałów bitumicznych, mineralnych lub z tworzyw sztucznych. Wybierając materiał należy pamiętać, by dopasować go przede wszystkim do podłoża. 

Wykonanie izolacji w zabytkowej pijalni wód

Jednym z wyzwań, przed którym stanął nasz zespół, było wykonanie hydroizolacji drewnianego budynku Pijalni Jan, który powstał w pierwszej połowie XX wieku. Wszystkie prace wykonaliśmy z największą starannością i poszanowaniem zabytkowej konstrukcji. Renowacji poddaliśmy wszystkie elementy budynku,a cały proces okazał się sporym wyzwaniem logistycznym. Głównie ze względu na konieczność wyboru materiałów, które będą w pełni bezpieczne dla występujących w okolicy wód. W związku z tym, aby wykluczyć możliwość skażenia występujących na tym terenie wód mineralnych, podczas prac osuszeniowych i hydroizolacyjnych korzystaliśmy wyłącznie ze środków, które posiadają atest alergiczny PZH. O tym jak krok po kroku wyglądało wykonanie hydroizolacji zabytkowej pijalni wód w Krynicy-Zdrój, możesz przeczytać tutaj

 

 

Skontaktuj się

Nasz zespół doradzi i wykona usługę.

Porozmawiaj ze specjalistą

Skontaktuj się

Najnowsze wpisy