hydroizolacja fundamentów

Hydroizolacja fundamentów

Hydroizolacja fundamentów

Fundamenty obiektów budowlanych narażone są na szkodliwe oddziaływanie rozmaitych czynników zewnętrznych. Szczególnie niekorzystnie na ich stan wpływa kontakt z wodą gruntową. Zwykle w dłuższej perspektywie czasowej prowadzi on bowiem do zawilgocenia ścian, przyczyniając się tym samym do powstania trudnych w naprawie zniszczeń. Właściwie wykonana hydroizolacja fundamentów zapobiega tego typu zdarzeniom. Warto dowiedzieć się więcej na jej temat.

Skontaktuj się

Nasz zespół doradzi i wykona usługę.

Porozmawiaj ze specjalistą

Skontaktuj się
Spis treści
1. Prawidłowa hydroizolacja fundamentów – dlaczego jest tak ważna? 2. Hydroizolacja fundamentów na glebach przepuszczalnych i spoistych 3. Jak wykonuje się hydroizolację fundamentów? 4. hydroizolacja fundamentów - najważniejsze informacje

Prawidłowa hydroizolacja fundamentów – dlaczego jest tak ważna?

Wykonana z należytą starannością i dokładnością hydroizolacja fundamentów odgrywa bardzo istotną rolę w każdym budynku. Przede wszystkim dzięki niej można odpowiednio zabezpieczyć obiekt przed zalaniem, unikając tym samym powstania kosztownych uszkodzeń. Izolacja wodna fundamentów efektywnie zabezpiecza wspomniane części budynku przed wodą podciąganą kapilarnie z gruntu. Dzięki temu fundamenty budynku przez długi czas pozostają w nienaruszonym stanie, pomimo ekspozycji na różne niesprzyjające uwarunkowania.

Zaleca się, aby hydroizolacja oraz odtworzenie izolacji fundamentów były wykonywane przez pracowników profesjonalnych firm. Osoby te dysponują bowiem odpowiednimi kompetencjami, a także bogatym doświadczeniem w przygotowywaniu projektów inwestycji. Zawsze umieją wybrać najlepsze w danym przypadku rozwiązania konstrukcyjne. Przy wykonywaniu izolacji wykorzystują wyłącznie wysokogatunkowe, starannie wyselekcjonowane materiały. Wszystko po to, aby zrobiona przez nie hydroizolacja fundamentów należycie spełniała swe zadanie.

Wybierając odpowiednią metodę hydroizolacyjną w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na rodzaj gruntu, na którym posadowiono fundamenty konkretnego obiektu budowlanego. W tym przypadku trzeba sprawdzić głównie stopień przepuszczalności ziemi w danym miejscu, a także ocenić wahania poziomu wód gruntowych w okolicy. Niebagatelne znaczenie w całym procesie ma też weryfikacja ewentualnej możliwości wystąpienia wody na danym terenie w bliższej bądź dalszej przyszłości.

Hydroizolacja fundamentów na glebach przepuszczalnych i spoistych

Wśród gleb o najwyższym poziomie przepuszczalności wyodrębnia się żwiry, rumory, piaski grubo-  i średnioziarniste, a także masywne skały z gęstą i bardzo gęstą siecią drobnych szczelin. Izolacja wodna fundamentów w ich przypadku jest bardzo prosta i szybka do wykonania. Zazwyczaj zupełnie wystarczające okazuje się właściwe zabezpieczenie ścian za pomocą warstwy ochrony przeciwwilgociowej. 

Bardzo ważne przy tym jest, aby już na etapie projektu uwzględnić fakt powiązania zmian poziomu wód gruntowych w zależności od panującej aktualnie pory roku. Trzeba też mieć świadomość, że gleby przepuszczalne są wilgotne na wysokości około 1 metra ponad poziomem wody. Wykonana izolacja przeciwwilgociowa ma służyć przede wszystkim ochronie przed wodą kapilarną zalegającą w szczelinach fundamentów. Pozostała ciecz krążąca po przepuszczalnych glebach swobodnie przenika natomiast w głąb podłoża, nie powodując uszkodzenia fundamentów.

Gleby spoiste reprezentowane są natomiast przez iły pylaste i piaszczyste, a także gliny pylaste i piaszczyste, a także pyły i piaski gliniaste. Fundamenty budynków posadowionych w takich miejscach wymagają wykonania odpowiedniej izolacji przeciwwodnej, a czasem także drenażu, czyli sprawnie działającego systemu odprowadzania wody zgromadzonej w gruncie okalającym fundamenty.

 

Jak wykonuje się hydroizolację fundamentów?

Wykonywanie izolacji wodnej fundamentów to kilkuetapowy proces. W pierwszej fazie należy odpowiednio przygotować fundament do wykonania hydroizolacji. W tym celu trzeba odpowiednio wyczyścić podłoże z tłuszczu, brudu i innych naleciałości. Ważne jest też umiejętne wyrównanie ścian fundamentowych poprzez usunięcie rozmaitych spękań i wystających fragmentów. Powierzchnie o nieregularnych kształtach najlepiej jest pokryć tynkiem cementowym jeszcze przed gruntowaniem. Warto także pomyśleć o sfazowaniu krawędzi i zaokrągleniu wklęsłych naroży przy użyciu zaprawy cementowej.

hydroizolacja-fundamentow

 

W dalszej kolejności wykonuje się izolację poziomą fundamentów. Do tego celu wykorzystuje się hydroizolację mineralną, dzięki której dochodzi do poprawy przyczepności między ścianą a fundamentem.  Warstwę izolacyjną można nakładać przy użyciu metody natryskowej albo pędzla murarskiego.

 

hydroizolacja-fundamentow

 

Później należy zająć się gruntowaniem ściany fundamentowej. Roztwór gruntujący nanosi się ręcznie na daną powierzchnię. Niekiedy można także sięgnąć po metodę nakładania natryskowego. Trzeba przy tym pamiętać o konieczności przestrzegania instrukcji i wskazówek zamieszczonych na kartach technicznych lub opakowaniu produktu.

Potem należy nałożyć izolację bitumiczną. W tym przypadku po danej powierzchni rozprowadza się dwie warstwy preparatu, nie zwlekając zbytnio z aplikacją drugiej powłoki na pierwszą. Opcjonalnie można także wkleić siatkę zbrojącą, doskonale sprawdzającą się przy kontrolowaniu grubości izolacji. Na samym końcu układa się płyty styropianowe oraz rozprowadza się warstwę wykończeniową na powierzchni fundamentów.

hydroizolacja fundamentów - najważniejsze informacje

Hydroizolacja fundamentów jest niezwykle ważna, ponieważ fundamenty budynków są narażone na szkodliwe oddziaływanie wody gruntowej. Poprawnie wykonana hydroizolacja zapobiega zawilgoceniu ścian fundamentów i chroni je przed uszkodzeniami. Izolacja fundamentów jest kluczowa dla ochrony budynku przed zalaniem i utratą wytrzymałości konstrukcji. Dlatego ważne jest, aby hydroizolację fundamentów wykonywały profesjonalne firmy, które posiadają doświadczenie w tej dziedzinie.

W przypadku hydroizolacji fundamentów, istotne jest uwzględnienie rodzaju gruntu i poziomu wód gruntowych. Gleby o wysokiej przepuszczalności, takie jak żwiry, rumosze, piaski, wymagają stosowania warstw ochronnych przeciwwilgociowych. W przypadku gleb spoistych, takich jak iły pylaste, gliny pylaste, wymagana jest odpowiednia izolacja przeciwwodna oraz drenaż.

Proces hydroizolacji fundamentów obejmuje kilka etapów. Najpierw fundamenty muszą zostać odpowiednio przygotowane poprzez oczyszczenie powierzchni z brudu i tłuszczu oraz wyrównanie ścian. Następnie aplikuje się hydroizolację mineralną, która poprawia przyczepność między ścianą fundamentu a warstwą izolacyjną. W kolejnym kroku gruntuje się ściany fundamentowe, a następnie nakłada izolację bitumiczną w dwóch warstwach. Opcjonalnie, można wkleić siatkę zbrojącą, aby kontrolować grubość izolacji. Na końcu układa się płyty styropianowe i nakłada warstwę wykończeniową na powierzchni fundamentów.

 

hydroizolacja-fundamentow

Skontaktuj się

Nasz zespół doradzi i wykona usługę.

Porozmawiaj ze specjalistą

Skontaktuj się

Najnowsze wpisy