osuszanie garaży

Hydroizolacja i osuszanie garażu podziemnego

Hydroizolacja garażu

Piwnice i garaże podziemne powinny być odpowiednio zabezpieczone przed wodą. Skutecznej ochronie przed negatywnymi skutkami zawilgocenia wspomnianych pomieszczeń służy prawidłowo wykonana hydroizolacja. Warto dowiedzieć się więcej na temat wspomnianej inwestycji i sposobów jej realizacji.

Skontaktuj się

Nasz zespół doradzi i wykona usługę.

Porozmawiaj ze specjalistą

Skontaktuj się
Spis treści
1. Najważniejsze przyczyny zawilgoceń w garażach podziemnych 2. Efektywne sposoby na uniknięcie zawilgoceń w garażu podziemnym 3. W jaki sposób odwadnia się garaże podziemne? 4. Efektywna hydroizolacja garażu podziemnego 5. Hydroizolacja garażu podziemnego – najważniejsze informacje

Najważniejsze przyczyny zawilgoceń w garażach podziemnych

Do powstania problemów z zawilgoceniem garaży podziemnych może przyczynić się wiele czynników. Do najczęściej występujących należy zaliczyć wady w projektach obiektów budowlanych. Może to być np. zastosowanie gipsu i niewłaściwych spadków podłoża w podziemnych pomieszczeniach albo rozszczelnienie dylatacji. 

Do podobnych sytuacji zazwyczaj dochodzi również wówczas, gdy w dokumencie projektowym budynku nie uwzględniono zmian warunków użytkowania danego obiektu na skutek choćby realizacji innych inwestycji budowlanych w sąsiedztwie. Zasadniczym błędem jest też niewłaściwy dobór rodzaju hydroizolacji do  poziomu agresywności wód gruntowych w okolicy.

Z zawilgoceniem garaży podziemnych można często spotkać się także w budynkach, w przypadku których doszło do błędów wykonawczych na etapie ich wznoszenia. Dotyczy to w szczególności sytuacji użycia tańszych i gorszych jakościowo materiałów izolacyjnych, a także braku dylatacji i faset uszczelniających. Z analogiczną sytuacją można mieć do czynienia również wówczas, gdy hydroizolacja garażu podziemnego została wykonana w nieprawidłowy sposób (np. wykonywano ją przy nieodpowiednim poziomie wilgotności powietrza lub w zbyt wysokiej albo za niskiej temperaturze).

Zawilgocenie garaży podziemnych nierzadko zdarza się również wówczas, gdy doszło do pęknięcia rury kanalizacyjnej albo z wodą. Podobnie dzieje się również także w warunkach bardzo obfitych opadów deszczu bądź śniegu.

Efektywne sposoby na uniknięcie zawilgoceń w garażu podziemnym

Skutecznemu zabezpieczeniu dolnych pięter obiektów budowlanych przed zawilgoceniem służy hydroizolacja garaży wykonana zgodnie z obowiązującymi standardami. Do tego celu można wykorzystać masy uszczelniające polimerowo-bitumiczne. Dzięki brakowi rozpuszczalników w składzie skutecznie stykają się one z warstwą izolacji. 

Kolejna bardzo skuteczna metoda to nałożenie warstwy izolacji negatywnej oraz iniekcja murów garażu.

Posadzkę w garażu najlepiej jest wykonywać z materiałów o odpowiedniej wytrzymałości. Świetnie sprawdzają się przy tym przede wszystkim właściwie dobrane spoiwa o szybkowiążących właściwościach zmieszane z kruszywem w optymalnych proporcjach. Do naklejenia płytek na uprzednio przygotowanym podłożu najlepiej nadaje się wysoko elastyczna i odporna na obciążenia mechaniczne zaprawa.

Hydroizolacja garaży podziemnych zakłada także konieczność przeprowadzenia dylatacji obwodowej wokół słupów, rur i ścian. Najpierw należy wypełnić puste przestrzenie przy użyciu elastycznej pianki. W dalszej kolejności na izolacji układa się dwie warstwy folii polietylenowej, stanowiącej płaszczyznę poślizgową oraz rozdzielającą dla nośnych płyt posadzki.

W jaki sposób odwadnia się garaże podziemne?

Odwodnienie garażu podziemnego można wykonać na różne sposoby. Najczęściej w tym celu przeprowadza się odwodnienie liniowe albo drenaż opaskowy. W tym pierwszym przypadku zaleca się zachowanie odstępu 0,5 metra przed bramą garażową z 1,5% spadkiem w kierunku korytka. W pomieszczeniu trzeba koniecznie zamontować infrastrukturę odbierającą wodę z topniejącego śniegu wwożonego przez samochody oraz efektywnie usuwającą wodę pozostałą po obfitych opadach deszczu.

Osoby, które zajmują się realizacją takich inwestycji, jak hydroizolacja garażu podziemnego, wskazują na konieczność wyposażenia wspomnianego pomieszczenia w większą liczbę odpływów połączonych ze sobą na wprost. Efektywnemu zbieraniu wody sprzyja umieszczenie odwodnienia liniowego na wysokości co najmniej 10 cm.

W niektórych sytuacjach bardzo istotnym krokiem okazuje się też wykonanie drenażu opaskowego, Jest to szczególnie ważne w przypadku budynków posadowionych na gruntach ilastych oraz gliniastych. Podobnie dzieje się także w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych.

Warto mieć świadomość, że drenaż opaskowy jest nieskuteczny w sytuacji, gdy nie ma możliwości odprowadzenia zgromadzonej wody. Podobnie dzieje się także wtedy, gdy woda gruntowa przepływa pod ciśnieniem.

Efektywna hydroizolacja garażu podziemnego

Przy wykonywaniu hydroizolacji garażu podziemnego trzeba wziąć pod uwagę wszystkie wymienione wcześniej zagrożenia. Najlepsze efekty przynosi zastosowanie rozwiązań systemowych, idealnie dopasowanych do przeznaczenia obiektu oraz poziomu wód gruntowych w danej okolicy. Wszystkie wykonywane w ramach inwestycji prace budowlane muszą odbywać się pod okiem kompetentnego, doświadczonego fachowca.

Metodę hydroizolacji posadzek garażowych dobiera się pod kątem jej dopasowania do rodzaju podłogi. W przypadku posadzek warstwowych najpierw wycina się fragment podłogi do miejsca, gdzie znajduje się izolacja pozioma, a następnie wykonuje się fasadę uszczelniającą i odtwarza hydroizolację. Iniekcja znajduje natomiast zastosowanie przy posadzkach z litej płyty żelbetonowej.

Hydroizolacja garażu podziemnego – najważniejsze informacje

Hydroizolacja garażu podziemnego jest kluczowa dla skutecznej ochrony przed zawilgoceniem. Czynniki takie jak wady projektowe, błędy wykonawcze i uszkodzenia infrastruktury kanalizacyjnej mogą prowadzić do problemów z wilgocią w garażach podziemnych. Wybór odpowiedniego rodzaju hydroizolacji jest istotny, a także należy przeprowadzić dylatację obwodową i zastosować materiały o wysokiej jakości. 

Odpowiednie odwodnienie, takie jak odwodnienie liniowe i drenaż opaskowy, jest również ważne dla zapobieżenia zawilgoceniu. Wykonanie hydroizolacji powinno być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi standardami i przy udziale doświadczonego fachowca.

Skontaktuj się

Nasz zespół doradzi i wykona usługę.

Porozmawiaj ze specjalistą

Skontaktuj się

Najnowsze wpisy